ఇది లీడర్ అంటే..ఆధారాలతో సహా దుష్ప్రచారం చేస్తున్న టీడీపీ నాయకులకి చెప్పుతో కొట్టినట్టు సమాధానం చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్..ఈ వీడియో చూడండి

Category:

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*